• Standaard header

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.coronelsports.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Coronel Sports met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Coronel Sports niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Coronel Sports garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Coronel Sports via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Coronel Sports wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Coronel Sports links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Coronel Sports worden aanbevolen. Coronel Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Coronel Sports niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Coronel Sports behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coronel Sports of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wijzigingen
Coronel Sports behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voorwaarden FitVak

Lees hier de voorwaarden van FitVak

Huisregels Coronel Sports

 • In het kader van een goede service en voor de beveiliging van de persoonsgegevens maken wij van u een digitale foto en vragen wij om uw emailadres. Veranderingen omtrent uw persoonsgegevens dient u schriftelijk of bij de receptie door te geven
 • Coronel Sports behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen
 • Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad en/of bekend te zijn met de reglementen van de betreffende activiteit(en)
 • Uw abonnement is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar aan derden
 • Respect voor onze leden is de normaalste zaak. Wij vragen u om respect te hebben voor uw medeleden, onze medewerkers en de accommodatie
 • Coronel Sports is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. Het gebruik van de kluisjes is voor eigen verantwoording
 • Het is belangrijk dat u schoon schoeisel draagt (geen afgevende zolen). Gepaste kleding is verplicht in alle sportruimtes. Het is niet toegestaan jassen, tassen en mobiele telefoons mee te nemen in de sportruimtes
 • Uit hygiënisch oogpunt is het gebruik van een handdoek tijdens het sporten verplicht
 • Na het gebruik van de apparatuur dient u het voor de volgende gebruiker droog te maken. De door u gebruikte attributen s.v.p. weer netjes opbergen op de daarvoor bestemde plek
 • Het gebruik van een bidon raden wij ten zeerste aan
 • Indien u gebruik maakt van de sauna dient u bekend te zijn met het saunareglement
 • Voor gebruik van de kinderopvang geldt het kinderopvangreglement
 • In geval van overmacht kan het voorkomen dat een bepaalde les niet doorgaat
 • Voor sommige sportactiviteiten kan het noodzakelijk zijn vooraf te reserveren

Nieuws

 • Update corona maatregelen per 14-10-2020

  Tijdens de persconferentie van gisteravond over de nieuwe maatregelen die wor...

  Lees meer
 • Veilig sporten bij Coronel Sports

  Bij Coronel Sports is de luchtkwaliteit in ons fitnesscentrum zeer goed door ...

  Lees meer
Meer nieuws

De volgende lessen zijn nu bezig

Er zijn momenteel geen lessen bezig.

Eerst volgende lessen

Er zijn momenteel geen volgende lessen.