• Standaard header

Privacy Policy

 

Privacy Policy

 

Coronel Sports hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Coronel Sports houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

1.1 Uw persoonsgegevens worden bij ons in het Ledenadministratie pakket verwerkt, als u bij Coronel Sports een: Fitness / Tennis / Squash  / Padel of Beach abonnement afneemt.

1.2 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

1.3 Verwerking van uw medische gegevens beperkt is tot enkele die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

1.4 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

1.5 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

1.6 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

1.7 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

               

Als Coronel Sports zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze site.

 

Nieuws

  • 3 juni 2018 - Coronel Duchenne Wandel & Spinning Event

    Lees meer
  • Fast Fit 2 the Max = voorheen Kross Fit

    Lees meer
Meer nieuws

De volgende lessen zijn nu bezig

Er zijn momenteel geen lessen bezig.

Eerst volgende lessen

  • 9.00 uurFast Fit
  • 09.00 uurClub Power